Norlandia Förskolor Utmanaren

Norlandia Förskolor Utmanaren erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.  

Utmanaren ligger i området Kapellgärdet i Uppsala och erbjuder 50 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Förskolan inryms i en modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en ändamålsenlig innergård där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker.


Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.