Norlandia Familjetjänster - för en enklare vardag


Norlandia Familjetjänster omfattar en rad tjänster med målsättning att underlätta småbarnsfamiljers vardag. Genom våra Familjetjänster är vår förhoppning att familjerna får mer tid till roliga aktiviteter. 

Vi planerar att lansera våra första Familjetjänster under 2021. För mer information, kontakta rektor.